ЕЛКА ДИМИТРОВА (1971) живее и работи во Софија. Се занимава со академски литературни студии и книжевна критика, пишува поезија. Работи како вонреден професор по нова бугарска литература на Институтот за литература при Бугарската академија на науките. Автор е на монографиите „Изгубената историја“ (2001) и „Маргиналниот интелектуалец“ (2016), четири тома „Нови анализи на книжевните дела“ (2002 – 2004), студии и написи, предговори на книги, критички осврти. , три стихозбирки („Велигденска смеа“, 1993; „Круг“, 1998; „Во самракот на мислите“, 2008, последната – преведена на македонски јазик). Добитник е на повеќе поетски награди (награда на Универзитетот Шумен за поезија, „Јаворови денови“, „Дора Габе“, Награда на Француската академија за поезија и др.)

МЕМОРИЈАТА НА ПТИЦИТЕ

Не знам каква е меморијата на птиците.

Одамна не сум се преродила како птица…

Но, денес видов една необична птица –

со издолжен клун и шарени пердуви –

кружејќи над мочуриштата во паркот –

над патките, врани и косевите,

кружеше, крескава и убава.

Додека ја следев,

погледот ми падна на земја –

пред моите нозе лезеше

изглодан труп на птица –

со необично

издолжен клун и шарено перје.

Не знам каква е меморијата на птиците

и колку долго талкаат во кругови, оставена од друга птичја   душа.