Наскоро од печат ќе излезе заедничката книга на овогодинашните лауреати на интернационалната награда „Ацо Караманов„ на 47 Караманови средби – Маи Ван Фан и Раед Ал – Јиши

Наскоро, од печат ќе излезе заедничката книга на овогодинашните лауреати на интернационалната награда „Ацо Караманов„ на 47 Караманови средби – Маи Ван Фан и Раед Ал – Јиши под насловите МАИ ВАН ФАН – Новогодишно бањање и РАЕД АНИС АЛ ЈИШИ – Зачуден барут.

Препевот на поезијата од двајцата поети во оваа книга од англиски на македонски јазик го направи писателката проф. Д-р Даниела Андоновска Трајковска.

Изборот, лектурата и коректурата ги направи писателот Борче Панов. Издавач на оваа прекрасна книга е ОУ Центар за култура Ацо Караманов Радовиш.

*************************************************************

I am happy to announce that the joint book authored by this year laureates awarded with the International “Aco Karamanov” Poetry Prize 2020 at the 47th Karamanov Poetry Meetings – Mai Van Phan and Raed Anis Al-Jishi titled “New Year Bath.

Baffled Gunpowder” with poetry selected by Borce Panov will be released soon by the Center of Culture “Aco Karamanov” Radovish.

Prof. d-r Daniela Andonovska-Trajkovska translated the poems from English into Macedonian by both authors.