Ние постоиме за одржување на културното наследство на градот Радовиш и за негова промоција кај младите. Се стремиме да бидеме центар на значајни општествени  и културни случувања.