Наградена книга на националниот конкурс за наградата Караманов 2020 од Кристина Николовска