Ице Беличев е роден на 17.05.1982 во Струмица. Дипломира на катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, а работи како професор по македонски јазик и литература Тој е поет, текстописец и голем поддржувач на секакви поетски и културни манифестации ширум земјата, но и надвор од неа. Има објавено две поетски збирки, а негова поезија е објавувана во голем број литературни списанија. Учесник на голем број поетски фестивали во земјава и надвор од неа, како и добитник на многу награди и признанија.

САКАЊЕ

Си посакав пролет за себе

да ја распостелам врз снегот дамнешен,

мирис на кокиче, зумбул, вртипоп…

зеленило под стапалата

место смрзнати сокаци,

мраз на трепките

и извалкана белина.

Посакав запролетена врева,

растрчана насмевка

место измрзната тишина.

Филхармонија од птици,

мелодија за душа,

а слушав соло – изведба на стариот гавран

закатанчен на старите ќерамиди.

Посакав пролетно синило над мене,

виножито после краткотраен дожд,

свечена руба за празник…

Молкум си посакав,

а молња ми ја искорна пролетта,

разнесе сакањето.