Кристина Николовска (17.05.1969) е поетеса, писателка, универзитетска професорка, теоретичарка на литература, литературна критичарка, есеистка, авторка на тв-проекти, менаџер на кампањи. Автор е на седумнаесет книги: поезија, теорија на литературата, литературна критика, есеистика, толкувања, беседи, монографии, филозофски разговори. Приредувач е на антологии и поетски избори. Живее во Скопје и работи на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ како редовен професор. Раководител е на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности. Член е на Друштвото на писателите на Македонија, актуелен член на Претседателството на ДПМ и секретар за меѓународна соработка.

Автор е на ТВ­серијалот „Разговорница“ (2007), член е на Организацискиот одбор на меѓународната литературна манифестација „Рацинови средби“ во Велес. Добитник е на неколку книжевни награди: Млада Струга (1988), „Димитар Митрев“ (ДПМ, 2016), Златен орев (2018) и Караманов 2020.

КАТАХРЕЗА

Сите фигури се деца на катахрезата…

Прафигура…

Погрешна или несоодветна 

употреба на фигурите


И така целата цивилизација

гради свет, и тоа раскошен

творечки свет

врз „изневери“ на зборовите,

на ситагмите, на комбинациите,

на значењата меѓу нив


Сите луѓе се деца на отстапки…

Љубовни, страстни, договорени,

ветени, изветвени, изневерени

И какви ли се не…


И така целото човештво

гради свет, и тоа буен

креативен биолошки свет

врз тие отстапки…


Само ние,

се прашуваме

што е сето тоа…


СЕНКИ

Сенки…

Во душите ни


Во домовите ни

Безмилосно растат…


И пука веќе одајата

на совеста и сеќавањата

од умноженија на сенки


Нагризани

А ние сме далеку од нашиот топол мирис…