Марина Мијаковска (1984) пишува поезија, проза, есеистика, литературна критика и научни трудови. Таа е доктор на филолошки науки. Членка е на Друштво на писателите на Македонија. Авторка е на тринаесет книги. Ги добила наградите: „Караманов“ (2013); „Македонска  книжевна  авангарда“ (2013); „Крсте Чачански“  (2014); „Бели мугри“ (2015) и награда „Даница Ручигај“ при Друштво на писателите на Македонија (2019).

АМУЛЕТ

Таму долу

во срцето на пештерата

најдов црвена

Сенка

од гологлав гуштер

и

усмртен кенгур.

Смртта не ме плаши!

Имам нешто заедничко

со децата

на

Ноќта:

Лице

со

дамки од абонос

и

опаш од прегорени

С Т Р А С Т И.

НЕВРОЗА

Не ме сведувај

на ниски С Т Р А С Т И

Јас сум повеќе од

ТОА.

Не ме сместувај во

скинат џеб

од твоите панталони.

Јас сум поситна од

празнината на

ТОА.

Не ме сместувај

во

Плакар

со

Неврози

И од таму

знам

да излезам

без тоа!