Роза Бојанова е автор на 16 книги поезија и публицистика. Во печат е и поетската книга „Обратна гравитација“ во издаваштво на Макавеј – Скопје. Поезијата на Бојанова е преведена на англиски, руски, германски, украински, грчки, турски, полски, хрватски и романски јазик. Основач е на литературното студио „Матични птици“ при Центарот за култура „Љубен Каравелов 1940“ и е дел од програмскиот одбор за Мајските средби на словенските автори „Свето слово“, како и на Меѓународниот конкурс за млади „Уметност против дрога“. Член е на Друштвото на бугарски писатели, а била претседател на здружението „Бургаска писателска заедница“ (2015-2018), како и почесен граѓанин на Бургас од 2012 година. Добитник на повеќе книжевни награди.


Се разминуваш со ангел

и сè неусетно се променува.

Го променуваш својот прочит на митологијата,

како Уран – својата оска на вртење

и од син и сопруг на Геа се претвора

во татко на богови, титани

и стораки џинови.

Стрелката на часовникот веќе се врти

и во двете насоки…

Дешифрирањето на Универзумот,

нема врска со оваа реалност

и со човечките ритуали…

Ги разгрнуваш длабочините на небото

и потонуваш во духот.

Веќе си бил таму…

ИЗГОВОРЕНО ВО ВЕТЕРОТ

Во секое оддалечување

има обратна симетрија.

Поуките бавно умираат неслшнати:

сè што е  изговорено му е кажано во ветерот,

сè што е  напишано е букви врз водата.

Нечетлива желба ти треба…

И таа ќе одмине,

но не за да биде заборавена,

туку за да се чита од нови брегови,

да побара левата и десната смисла,

во темни вирови и во стремоглави брзаци

да открие темели,

по одблеснати мостови да помине

и по лизгаво дно…

Уверливиот ракопис на водата

(таа пишува со телото)

ги повторува гласовите

подобре и од ветерот.

Препев од бугарски на македонски јазик : Бранко Цветковски