Најдобри поетски остварувања од изборот на најдобри поетски ракописи на деца и млади – награда „Караманов 2020“

Центарот за култура „Ацо Караманов“ Радовиш и Организациониот одбор на 47. „Караманови поетски средби 2020“ заедно со жири комисијата во состав: Борче Панов, Јовица Илиќ и Славчо Атанасов за избор на најдобри поетски ракописи на деца и млади, добиени по конкурс, ја информираат јавноста дека за најдобри поетски остварување се прогласени:

* Во категорија до V одделение:

– Прва награда

Христина Пранговска

Петто одделение ООУ ,,Крсте Петков Мисирков” – Радовиш

Ментор – Орце Трајанов

– Втора награда

Андреј Стојанов

Петто одделение ООУ ,,Ванчо Прке” – Штип

Ментор – Јованка Кокошкарова

* Во категорија VI и VII одделение:

– Прва награда

Ана Манчева

Шесто одделение ООУ ,,Јохан Х. Песталоци” – Центар, Скопје

Ментор – Соња Дракуловска Богдановска

– Втора награда

Исмаил Шасивари

Шесто одделение ООУ ,,Прпарими” – с. Голема Речица – Тетово

Ментор – Томеска Виолета

– Втора награда

Елена Петрушева

Шесто одделение ООУ ,,Крсте Петков Мисирков” – Радовиш

Ментор – Гордана Здравковска

-Трета награда

Петар Илоски

Шесто одделение ООУ ,,Кочо Рацин” – Охрид

Ментор – Фила Вероска- Стојковска

– Трета награда

Дафина Здравковска

Шесто одделение ООУ ,Св.Климент Охридски” с.Драчево – Скопје

Ментор – Виолета Трпевска

* Во категорија VIII и lX одделение:

– Прва награда

Надица Новеска

Осмо одделение ООУ ,,Кочо Рацин” – Охрид

Ментор – Фила Вероска- Стојковска

– Втора награда

Габриела Поцева

Девето одделение ООУ ,,Коста Рацин” – с. Подареш – Радовиш

Ментор – Анета Јанковиќ

– Трета награда

Лора Крстевска

Осмо одделение ООУ ,,Коле Канински” – Битола

Ментор – Марија Пискачева

* Во категорија I и II година (средно образование):

– Прва награда

Јана Костовска

ll година СУГС ,,Никола Карев”- Скопје

Ментор – Снежана Станкова

– Втора награда

Николче Ангеловски

ll година ОУТУ ,,Ванчо Питошески”- Охрид

Ментор – Перчо Божиновски

– Трета награда

Кристина Митовска

l година СЕПУГС ,,Васил Антевски Дрен”- Скопје

Ментор – Билјана Петровска

– Трета награда

Елма Трубљанин

l година СГУГС ,,Никола Карев” – Скопје

Ментор – Татјана Лаљек Кулишевска

* Во категорија III I IV година ( средно образование ):

– Прва награда

Илија Ангов

lV година СОУ ,,Коста Сусинов” – Радовиш

Ментор – Тина Вергова

– Втора награда

Мартина Јованова

lV година СОУ ,,Коста Сусинов” – Радовиш

Ментор – Тина Вергова

– Трета награда

Наталија Купенкова

lV година СОУ ,,Димитрија Чуповски” – Велес

Ментор – Верица Николова

На годинашниот конкурс за наградата „Караманов 2020“ се јавија 40 млади поети, кои заедно со своите ментори ги збогатија Караманови поетски средби во овој дел од програмата за 2020 година, покажувајќи јасно дефиниран уметнички концепт, како во делот на темата, така и во делот на познавањето на творештвото на Караманов. Центарот за култура и Организациониот одбор за оваа година подготвија поетски зборник со творбите на сите учесници по конкурсот.

Во ова прво печатено издание на Центар за култура ќе бидат застапени сите ученици кои се јавија по конкурсот со свои творби.

Свеченото доделување на наградите на млади автори ќе биде во согласност со протоколите и програмата по повод „Карамановите поетски средби 2020“.