Кристина Николовска – Добитничка на Награда “Караманов”

Кристина Николовска

Наградата е живот… Животот е награда…!

Поезијата е највисок РАЗДЕН…

Поезијата е здравје и енергија…

Нека поезијата биде молитва за спас на сите и на оние се борат за здив…

Јас разденив на сцената со Разден…

Поезијата е патоказ и Разден…

(Награда “Караманов”, 4 декември 2020, Радовиш)

https://www.slobodenpecat.mk/karamanovi-poetski-sredbi-nagrada-karamanov-2020-za-razden-na-kristina-nikolovska/?fbclid=IwAR0iSsAA3OQV8-mwBC87XFi3JdJLs8wkWlJ0naoKapbWdyZJDGS-Bxoijfw