ОДЛУКА ЗА ИЗБОР За вработување на неопределено полно работно време на 1 (едно) лице